شماره تماس

041-33368000

آدرس دفتر

تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، ابتدای پاستور جدید اول، پلاک 33، ساختمان امیران، طبقه 5