اطلاعات پروژه
زمان انجام پروژه
7 روز
مبلغ تمام شده پروژه
6000000

نصب و راه اندازی دکل های مختلف سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز به همراه نصب تجهیزات و متعلقات مربوطه